shadow
ಸೂಚನೆ: ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪಡೇಟಗಾಗಿ ಲಾಗಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.  

About Us

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಮೂರು ಸ್ವಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೈದರಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಮೂರು ಸ್ವಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೈದರಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಮೂರು ಸ್ವಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೈದರಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಮೂರು ಸ್ವಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೈದರಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Read More

ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ವಾಜುಬೈ ರೂಢಭೈ ವಾಲಾ

ಘನತೆವೆತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು


Person's Name

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ


Person's Name

ಡಾ. ಶರಣಾಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೈ.ಕ.ಪ್ರ.ಅ.ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತ, ಐ. ಎ. ಎಸ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೈ.ಕ.ಪ್ರ.ಆ.ಮಂಡಳಿ ಕಲಬುರಗಿ.


ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು

About the image

ಬೀದರ್

ಬೀದರ್ ಹೆಸರು 'ಬಿದಿರು' ಅರ್ಥ ಪಡೆದ ಕಾಣುತ್ತದೆ .. . ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು

About the image

ಕಲಬುರಗಿ

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು

About the image

ಯಾದಗಿರಿ

ಯಾದಗಿರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾದವಗಿರಿ ಎಂದು ಕರೆತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು/ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾದವರ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು

About the image

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಪಟ್ಟಣ ರಾಯಚೂರು (ಹೆಸರು ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ... ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು

About the image

ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶಾಂತವನದ ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಡುಕುವುದು.ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು

About the image

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬಲ್ಲಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಅದು ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ/ದುರ್ಗಮನ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು