ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪರಾಜು

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

Person's Name

ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್. ಎಸ್

ರಾಯಚೂರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಹಂಪಯ್ಯನಾಯಕ್ ಬಲ್ಲಟಗಿ

ಮಾನ್ವಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್

ಲಿಂಗುಸೂಗುರ

Person's Name

 ಶ್ರೀ. ಬಾದರ್ಲಿ ಹಂಪನಗೌಡ

ಸಿಂಧನೂರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಮಸ್ಕಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಶಿವನ ಗೌಡ ನಾಯಕ

ದೇವ ದುರ್ಗಾ